W Nowy Rok wchodzimy z sukcesami

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
Michalina z dyplomem. Laura z dyplomem. Laura z książką i dyplomem za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie plastycznym.