Uwaga zmiana formy składania wniosków o przyjęcie do przedszkola samorządowego w Mieście Białystok

Rodzice dzieci - kandydatów do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, będą mogli skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłać skan wniosku i skany pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek znajda Państwo na stronach internetowych przedszkoli lub na stronach:

 

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/publiczne_jednostki_oswiatowe/przedszkola-1.html

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/publiczne_jednostki_oswiatowe/szkoly-podstawowe-1.html

 

2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. Przy wejściu do przedszkoli – w holu, przedsionku, wiatrołapie itp. – zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenia dokumentów w przedszkolu (skrzynce) rodzice otrzymają na maila. Obok skrzynek będą także leżały druki do wypełnienia.

W przypadku braku możliwości otrzymania zaświadczenia z zakładu pracy, placówki przedszkolne będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.

..............................................................................................................................................

DNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU - odwołane

.........................................................................................

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że rekrutacja do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 16 Marca 2020 r.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem sytemu informatycznego.

Wszelkie informacje na niniejszy temat umieszczone są na stronie internetowej www.bialystok.pl
- zakładka "Dla mieszkańców"
- zakładka "Edukacja"
– zakładka "Rekrutacja"
– zakładka "Nabór do przedszkoli i oddziałów "0"

Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci

do tych placówek do 25 marca 2020 r.

Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2014-2017, mieszkające w Białymstoku. Dzieci 6-letnie

(urodzone w roku 2014) obowiązane są odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie

przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie

wychowania przedszkolnego.

Dzieci urodzone w 2018 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci

(po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po zakończeniu

postępowania uzupełniającego na wolne miejsca.

Rodzice mieszkający poza naszym miastem mogą ubiegać się o

przyjęcie dziecka do placówki po zakończeniu rekrutacji,

jeśli będzie ona dysponowała wolnymi miejscami.

Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego - strona dla kandydatów, która będzie dostępna od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.:

nabor.um.bialystok.pl

Wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji na 2020/2021 rok znajdują się na stronie: nabor.um.bialystok.pl

  Pro joomla themes, plogger hosting.