DNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi

do odwiedzenia naszego przedszkola w dniach 26 i 27  luty 2019r

w godzinach 9.30 - 10.30.

Prosimy wziąć obuwie na zmianę.

.........................................................................................

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Informujemy, że rekrutacja do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 25 Lutego 2019 r.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem sytemu informatycznego.

Wszelkie informacje na niniejszy temat umieszczone są na stronie internetowej www.bialystok.pl
- zakładka "Dla mieszkańców"
- zakładka "Edukacja"
– zakładka "Rekrutacja"
– zakładka "Nabór do przedszkoli i oddziałów "0"

Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci

do tych placówek do 6 marca 2019 r.

Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2013-2016, mieszkające w Białymstoku. Dzieci 6-letnie

(urodzone w roku 2013) obowiązane są odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie

przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie

wychowania przedszkolnego.

Dzieci urodzone w 2017 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci

(po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po zakończeniu

postępowania uzupełniającego na wolne miejsca.

Rodzice mieszkający poza naszym miastem mogą ubiegać się o

przyjęcie dziecka do placówki po zakończeniu rekrutacji,

jeśli będzie ona dysponowała wolnymi miejscami.

Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego - strona dla kandydatów, która będzie dostępna od 25 lutego 2019r. do 06 marca 2019r.:

nabor.um.bialystok.pl

Wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji na 2019/20120 rok znajdują się na stronie: nabor.um.bialystok.pl

  Pro joomla themes, plogger hosting.