PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

POZNAJEMY PRACĘ LUDZI W RÓŻNYCH ZAWODACH

  1. Przybliżenie dzieciom szczegółów związanych z profesjami funkcjonującymi w naszym społeczeństwie, zarówno   tymi prozaicznymi , jak i orginalnymi ; np. pszczelarz, meteorolog, ekolog.

2.  Budzenie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym poprzez przybliżenie zawodów i czynności z nimi związanymi.

3.  Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; szacunek do pracy; konieczność zarobkowania, rzetelność i sumienność.

 

OBSZARY

SPOSOBY REALIZACJI

I. Poznajemy pracę ludzi w różnych zawodach.

1.Spotkanie z policjantem- poznanie roli i znaczenia jego pracy dla społeczeństwa.

2. Wycieczka po przedszkolu- poznanie specyfiki prac pań w przedszkolu; nauczycielka, dyrektor, księgowa, intendentka,kucharka, woźna.

3.,,Ciepło- zimno, jak się ubrać”- obserwacje przyrodnicze, przewidywanie pogody,poznanie pracy meteorologa.

3a. ,,Na poczcie”- wycieczka, poznanie pracy ludzi pracujących na poczcie; kasjer,listonosz, oraz specyficznych czynności; ważenie paczek, listów.

4. ,,W zakładzie krawieckim”- wycieczka,  zapoznanie ze stanowiskami pracy i maszynami; krojczy, krawcowa, guzikarka, overlock ,prasowalnica.

5. ,,Pomagamy ptakom i zwierzętom”- rola leśniczego w opiece nad zwierzętami, opowiadanie nauczycielki z wykorzystaniem serii obrazków i opowiadań.

6. „Widno – jasno” - dokąd płynie prąd, wypowiedzi dzieci na podstawie historyjki obrazkowej, poznanie pracy elektryka.

7. „Podróże małe i duże”- poznanie zawodu kierowcy różnych pojazdów – zabawa dydaktyczna.

- „Zawody wokół nas”- konkurs miejski.

8. „W przychodni lekarskiej” - zabawa tematyczna z podziałem na zespoły; lekarz rodzinny, dentysta, okulista, laryngolog, gabinet zabiegowy – poznanie zawodów w dziedzinie medycznej.

9. „Jak Wojtek został strażakiem”- poznanie niebezpiecznej pracy strażaka – wycieczka do Straży Pożarnej.

10. „Zawody moich rodziców”- rozwiązywanie zagadek;

- „Kim jest moja mama, kim jest mój tata?” - zabawa pantomimiczna.

- „Poznajemy zawody” - wykonanie albumu, zebranie i usystematyzowanie wiadomości na temat poznanych zawodów.

 

II. Poznanie zawodów trakcie; zajęć dydaktycznych, wycieczek, spacerów, przedstawień teatralnych, okazji edukacyjnych, obserwacji i doświadczeń.

1. Spacer ulicami w pobliżu przedszkola- odwiedzenie supermarketu „Stokrotka”, zrobienie zakupów, poznanie pracy osób tam zatrudnionych.

2. Obejrzenie spektaklu w teatrze – poznanie  pracy; aktora, reżysera, scenografa, biletera.

3. Wycieczka do ogrodów działkowych; obserwacja wiosennych prac, poznanie pracy ogrodnika.

4. Spacer na wiosenną łąkę; obserwacja owadów, poznanie roli pszczół w przyrodzie oraz pracę pszczelarza.

5. „Sprzątanie Świata”- chronimy przyrodę- dbamy o środowisko, udział dzieci w ogólnoświatowej akcji, poznanie zawodu ekologa.

6. „Poznajemy otoczenie przedszkola; odwiedzanie punktów użyteczności publicznej np. fryzjer, zieleniak, kwiaciarnia, poczta.

7.  „Czy śnieg jest czysty” - praca badawcza, poznanie pracy laboranta, oraz pracy osób odpowiedzialnych za odśnieżanie ulic i chodników.

8. „Z wizytą w szkole”- wycieczka, poznanie pracy osób pracujących w szkole np. bibliotekarka, sprzątaczka  nauczyciel świetlicy.

III. Współpraca z rodzicami.

IV. Dokształcanie nauczycieli.

1. Pomoc rodziców w zbieraniu i gromadzeniu ilustracji przedstawiających różne zawody.

2.  Pomoc w organizacji wycieczek do instytucji związanych z tematyką.

3.  Spotkanie z psychologiem.

4. „Przy choince”  - zajęcie otwarte typu warsztatowego.

5. Aktywny udział rodziców przy zapoznawaniu dzieci z różnymi zawodami (spotkania z dziećmi).

1. Udział nauczycielek w warsztatach dotyczących ewaluacji wewnętrznej.

2. Udział nauczycielek w kursach w zależności od potrzeb programowych.

3. Rada szkoleniowa- „Projekt edukacyjny dotyczący poznania wybranego zawodu”.

4. Zgromadzenie banku scenariuszy dotyczących poznania różnych zawodów pracy.

....................................................................................................................................

Zestaw programów

prowadzonych w Przedszkolu Samorządowym nr 20 w Białymstoku

w roku szkolnym 2014/15

Lp.

Nazwa programu

Autor

Tytuł, wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Nr

w przedszkolnym

zestawie programów

1.

Program wychowania przedszkolnego

Małgorzata Kwaśniewska,

Wiesława Żaba-Żabińska

 

„Nasze przedszkole”

 

 

ISBN 978-83-7491-268-6

 

PS20-1/13

 

 

Beata Laszczkowska,

Helena Martyniuk

„System Wspierania Talentów”

 

PS20-2/11

Anna Radlińska

 

„Będę przedszkolakiem”

 

 

PS20-3/12

 

Beata Laszczkowska

Program wychowawczy

 

PS20-4/12

2.

Program nauczania religii katolickiej

E. Osewska,

ks. J. Stala

„Kocham dobrego Boga”

Jedność Kielce

AZ-0-04/3

PS20-2/09

3.

Program nauczania religii prawosławnej

Helena Borowik

„Z nami Bóg”

Parafia Prawosławna Św. Proroka Eliasza Białystok 2003

ISBN 83-907492-8-9

PS20-1/14

4.

Program nauczania języka angielskiego

Joanna Zarańska, Magdalena Appel

Program nauczania języka angielskiego. Kuras dla przedszkoli

 

PS20-2/13

5.

Program zajęć z rytmiki

Anna Mirończuk

„W krainie muzyki”

 

PS20-5/09

6.

Program koła komputerowego

Anna Radlińska

 

 

PS20-1/11

7.

Program koła plastycznego

Aneta Chomicka

 

 

PS20-3/11

8.

Program zespołu tanecznego

Helena Martyniuk

„Program zespołu tanecznego Sowlanie”

 

PS20-1/12

Realizujemy również programy:

  • Program rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2008-2013
  • Program „Ku mądrej i atrakcyjnej szkole”
  • Program socjalny „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
  • Program Ogólnopolskiej Grupy Szkół Rozwijających się.
  • ,, Bezpieczny Przedszkolak''( ogólnopolski program profilaktyczny we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji i Wojewódzką Strażą Pożarną – uczą się bezpiecznych zachowań i właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia)
  • Program unijny  „Szklanka mleka”
  • Program unijny "Zapobieganie otyłości"

 

Realizujemy zajęcia:

- z mowy i myślenia

- matematyczne

- przyrodniczo-techniczne

- umuzykalniające

- ruchowe

Stosujemy formy pracy w małych grupach i wykorzystujemy następujące metody:

- ruchu rozwijającego Sherbone

- elementy pedagogiki M. Montessori

- elementy koncepcji C. Orffa

- techniki C. Freineta i Labana

- elementy koncepcji planu daltońskiego

  Pro joomla themes, plogger hosting.