Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 20
ul. Sowlańska 40
15-560 Białystok

tel.: 85 74 33 176
e-mail : ps20@um.bialystok.pl

Dojazd środkami komunikacji miejskiej: linie 17, 101