O nas

 

Przedszkole Nr 20 jest przedszkolem samorządowym.

Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Białegostoku.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

Przedszkole czynne jest przez cały rok z miesięczną przerwą wakacyjną.

Godziny otwarcia przedszkola 6.30– 16.30.

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat.

W placówce funkcjonuję dwa oddziały całodzienne.

- grupa 3,4-latków WstydWstydWstyd

- i grupa 5,6-latków ŚmiechNiezdecydowaniePuszcza oczko

Nasze Przedszkole to placówka o wieloletniej tradycji. Istnieje już od 40 lat. Pierwsze przedszkolaki przestąpiły jego progi w 1979r. Usytuowane jest na osiedlu Przemysłowe.

Jest to jedno z mniejszych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok. Kameralne, stwarzające ciepłą, miłą, rodzinną atmosferę, która sprzyja adaptacji i indywidualnemu rozwojowi dziecka

Przytulne, kolorowe sale dają poczucie bezpieczeństwa i radosnego współistnienia w grupie. Wyposażone są w sprzęt, kąciki zabaw, pomoce dydaktyczne, instrumenty, dostosowane do wieku naszych wychowanków oraz umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka.

Placówka cieszy się dobrą opinią wśród rodziców i społeczności lokalnej.

Każde dziecko otaczamy szacunkiem, dbamy o jego bezpieczeństwo, jesteśmy otwarci i wrażliwi na problemy małych ludzi. Dbamy o indywidualne, życzliwe traktowanie, poszanowanie godności, swobodną, twórczą ekspresję, akceptację. Pomagamy dzieciom radzić sobie z problemami emocjonalnymi, motywacyjnymi i poznawczymi. Zapewniamy wysoką jakość nauczania i wychowania. Uczymy dzieci optymizmu, wiary i zaufania we własne siły oraz otwartości na potrzeby innych. Kształtujemy umiejętności koncentracji na zadaniach, wdrażamy do wytrwałości, samodzielności i odpowiedzialności. Wspomagamy indywidualny rozwój, prowadzimy działania kompensujące braki edukacyjne i deficyty kulturowo – społeczne środowiska.

Nasi wychowankowie są zawsze bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.

WALORY PRZEDSZKOLA:

- wykwalifikowany zespół pedagogów, który stwarza dzieciom jak najlepsze warunki do zabawy i nauki

- bogata oferta programowa oraz metody wspomagające indywidualny rozwój dziecka

- integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego

- promocja dziecięcych talentów

- ciekawe imprezy, uroczystości, spotkania z udziałem rodziców i opiekunów, zaproszonych gości, atrakcyjne wycieczki,

- bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole

NASZE  PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA DZIECIOM:

- przyjazną atmosferę

- poczucie bezpieczeństwa
- fachową i troskliwą opiekę

- trzy smaczne posiłki
- indywidualną dietę (według potrzeb dziecka i zaleceń lekarza)
- łagodny start dziecka w przedszkolu poprzez realizację programu adaptacyjnego „Będę przedszkolakiem”

- realizację programu edukacyjno – wychowawczego zgodnie z podstawą programową opracowaną przez MEN
- zajęcia rozwijające u dzieci wszechstronne umiejętności, jak też uniwersalne wartości moralne

- wszechstronne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez wybór różnorodnych zajęć dodatkowych

- wczesną diagnozę i pomoc terapeutyczną

ORGANIZUJEMY:

- uroczystości kultywujące święta i tradycje państwowe, regionalne, rodzinne

- zajęcia i warsztaty dla rodziców

- spektakle teatralne w przedszkolu

- wyjazdy do kina, teatru, galerii, muzeum

- wycieczki turystyczno-krajoznawcze

- spotkania z ciekawymi ludźmi

- udział w akcjach i imprezach prowadzonych na terenie miasta i kraju (typu „Góra grosza”, „Sprzątanie świata”, "Zbiórka baterii - Bez stresu dla środowiska", "Pola nadziei", "Patriotyczne śpiewanie")

PROPONUJEMY ZAJĘCIA DODATKOWE:

bezpłatne

- zajęcia logopedyczne

- religię katolicką

- religię prawosławną

- koło plastyczne

- koło komputerowe

- zespół tańca ludowego

Śmiech Śmiech Śmiech Śmiech Śmiech