Rozkład dnia

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  - grupa I

w Przedszkolu Samorządowym nr 20 w Białymstoku

 • 6.30 – 8.00 – godziny płatne
 • 8.00 – 13.00 – godziny bezpłatne
 • 13.00 – 15.00 – godziny płatne

8.15 – 9.00

 • schodzenie się dzieci
 • zabawy indywidualne wynikające z zainteresowań dzieci
 • praca indywidualna oraz wyrównawcza
 • zabawa ruchowa
 • czynności higieniczne w łazience
 • przygotowanie do śniadania i spożywanie śniadania
 • czynności higieniczne po śniadaniu

9.00 – 10.00

 • zajęcie dydaktyczne
 • zabawa ruchowa
 • zabawy inspirowane przez nauczyciela
 • praca indywidualna, wyrównawcza
 • zabawy swobodne indywidualne i w małych grupach według zainteresowań dziecka

10.00 – 11.00

 • spacery, gry i zabawy ruchowe na powietrzu dowolne i organizowane przez nauczyciela, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze

11.00 – 12.00

 • czynności samoobsługowe w szatni i łazience
 • przygotowanie obiadu
 • spożywanie obiadu
 • czynności samoobsługowe w łazience
 • przygotowanie do odpoczynku

12.00 – 13.45

 • odpoczynek/leżakowanie
 • słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

13.45 – 15.00

 • czynności samoobsługowe po leżakowaniu
 • zabawa ruchowa
 • czynności samoobsługowe i higieniczne, spożywanie podwieczorku
 • ćwiczenia stymulujące, wyrównawcze, ogólnorozwojowe
 • zajęcia wspierające i indywidualne wg zainteresowań dzieci
 • zajęcia rozwijające zdolności twórcze
 • obserwacja dzieci
 • praca indywidualna (utrwalenie nabytych umiejętności), praca wyrównawcza

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  - grupa II

w Przedszkolu Samorządowym nr 20 w Białymstoku

 • 6.30 – 8.00 – godziny płatne
 • 8.00 – 13.00 – godziny bezpłatne
 • 13.00 – 16.30 – godziny płatne

6.30-8.00

 • schodzenie się dzieci, swobodne zabawy według zainteresowań
 • rozmowy z dziećmi
 • obserwacja dzieci
 • zabawy rozwijające

8.00 – 9.00

 • ćwiczenia ruchowe
 • czynności higieniczne w łazience
 • przygotowanie do śniadania i spożywanie śniadania
 • czynności higieniczne po śniadaniu

9.00 – 10.00

 • realizacja I-go zajęcia dydaktycznego
 • zabawa ruchowa
 • realizacja II-go zajęcia dydaktycznego

10.00 – 11.00

 • spacery, gry i zabawy ruchowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze

11.00 – 12.00

 • czynności samoobsługowe w szatni i łazience
 • przygotowanie obiadu
 • spożywanie obiadu
 • czynności samoobsługowe w łazience

12.00 – 13.00

 • zabawy relaksacyjne, wyciszające, słuchanie bajek, muzyki
 • zabawy swobodne, manipulacyjne, konstrukcyjne
 • obserwacja dzieci
 • praca indywidualna (utrwalenie nabytych umiejętności), praca wyrównawcza

13.00 – 16.30

 • zabawa ruchowa
 • czynności samoobsługowe i higieniczne, spożywanie podwieczorku
 • ćwiczenia stymulujące, wyrównawcze, ogólnorozwojowe
 • zajęcia wspierające i indywidualne wg zainteresowań dzieci
 • zajęcia rozwijające zdolności twórcze