Z życia przedszkolaPiątek, 10 lutego
Poniedziałek, 27 grudnia 2021 r.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Przedszkole Samorządowe nr 20 w Białymstoku otrzymało dofinansowanie na rok 2021 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Zostały nam przyznane środki finansowe w formie dotacji celowej oraz wkładu własnego organu prowadzącego w wysokości 3 125 zł, za które zakupiono książki dla wszystkich przedszkolaków.