W roku szkolnym 2018/2019 Radę Rodziców stanowią:

 

  • Pani Małgorzata Popko - przewodnicząca
  • Pani Agnieszka Pietrzykowska - skarbnik
  • Pani Iwona Łabowicz - członek

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 25.09.2018r o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Rady Rodziców.

Porządek zebrania obejmuje przede wszystkim:

- uchwalenie przedszkolnego programu wychowawczego,

- omówienie zasad organizowania zajęć dodatkowych na terenie przedszkola

- omówienie zasad gospodarki finansowej Rady Rodziców

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Przedszkola zaprasza rodziców wybranych na zebraniach grupowych na pierwsze zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 16.09.2018r o godzinie 16.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Pro joomla themes, plogger hosting.