W realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego Przedszkole korzysta z pomocy wsparcia różnych instytucji i organizacji działających na terenie miasta.


Są to szczególnie:

  • Urząd Miasta Białegostoku
  • Kuratorium Oświaty
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Wojewódzka Komenda Policji
  • Szkoła Podstawowa nr 20

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta”

  • Zakład krawiecki HANSA
  • Fundacja „Kudłaty Przyjaciel”
  • Rodzinny Ogród Działkowy "Plażowy"

Przedszkole prowadzi współpracę z Rodzinnym Ogrodem Działkowym "Plażowy". Odwiedzamy działkowców w różnych porach roku i obserwujemy ich prace, korzystamy z istniejącego tam placu zabaw, organizujemy imprezy plenerowe w działkowej świetlicy.W ubiegłym roku zaproponowano nam wyznaczenie niewielkiej działki, na której nasze dzieci mogłyby zdobywać doświadczenia ogrodnicze. Oczywiście chcemy skorzystać z tej inicjatywy i jeszcze przed zimą przystąpić do zagospodarowania naszej działeczki.

 

  Pro joomla themes, plogger hosting.