6.30 – 8.15

 • schodzenie się dzieci
 • zajęcia i zabawy wg zainteresowań
 • zabawy indywidualne
 • rozmowy planowane i sytuacyjne
 • ćwiczenia usprawniające motorykę rąk
 • praca indywidualna, ćwiczenia wyrównawcze, czynności higieniczne, praca z dzieckiem zdolnym

 

8.15 -8.30

 • Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe

 

8.30 – 9.00

 • Przygotowanie do śniadania. ŚNIADANIE

 

9.00 – 10.00

 • zajęcia o charakterze edukacyjnym z dominacją wysiłku intelektualnego oraz artystycznego
 • zajęcia dydaktyczno- wychowawcze organizowane przez nauczyciela w sali lub w ogrodzie przedszkolnym
 • zabawy, gry, spacery, wycieczki
 • rytmika, język angielski, religia

 

10.00 – 11.15

 • pobyt na świeżym powietrzu: spacery, zabawy na placu samorzutne bądź organizowane przez nauczyciela, obserwacje przyrodnicze

 

11.15 - 11.30

 • Przygotowanie do obiadu. OBIAD

 

12.00 – 14.00

 • grupy młodsze, odpoczywają
 • grupy starsze – poobiedni odpoczynek przy słuchaniu bajek
 • zajęcia indywidualne lub w małych zespołach
 • zabawy i gry dydaktyczne
 • zajęcia dodatkowe – j.ang., gimnastyka korekcyjna, religia, tańce
 • praca stymulacyjna i wyrównawcza
 • zabawy twórcze w sali lub na podwórku
 • zabawy ruchowe w sali lub na podwórku
 • czynności higieniczne

 

14.00 - 14.30

 • Przygotowanie do podwieczorku PODWIECZOREK

 

14.30 - 16.30

 • zajęcia w kółkach zainteresowań
 • zabawy dowolne w sali
 • zajęcia dydaktyczne i ruchowe
 • zabawy tematyczne, manipulacyjne i konstrukcyjne
 • indywidualna praca z dzieckiem
 • prace porządkowo- użyteczne
 • zabawy wg zainteresowań
 • rozchodzenie się dzieci do domów

 

 

 

 

  Pro joomla themes, plogger hosting.