REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/22

Informujemy, że rekrutacja do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2021/2022
rozpocznie się 24 lutego 2021r i będzie trwała do 5 marca 2021r.

Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2015-2018, mieszkające w Białymstoku.
Dzieci 6-letnie(urodzone w roku 2015) obowiązane są odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci urodzone w 2019 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po zakończeniu postępowania uzupełniającego na wolne miejsca.

Rodzice mieszkający poza naszym miastem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do placówki po zakończeniu rekrutacji, jeśli będzie ona dysponowała wolnymi miejscami.

Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego

- strona dla kandydatów:

https://bialystok.formico.pl/

Wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji na 2021/2022 rok znajdują się na stronie:
WYNIKI REKRUTACJI 2021/2022


 

  Pro joomla themes, plogger hosting.