PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2018/ 2019

JESTEM POLKĄ I POLAKIEM

Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem

KAŻDY PRZEDSZKOLAK CI TO POWIE, CO JEST ZDROWE A CO NIE

Promowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywności ruchowej i zdrowego żywienia;

Podejmowanie współpracy nauczycieli i rodziców w zakresie kształtowania nawyków prozdrowotnych;

Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia.

JESTEM POLKĄ I POLKĄ I POLAKIEM

OBSZARY

ZADANIA I FORMY REALIZACJI

TERMIN

A.

PRACA  Z  WYCHOWANKIEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

1.Poznanie kultury i tradycji związanych z obchodami świąt tj.:

 • Dzień Niepodległości;
 • Boże Narodzenie- zapoznanie z tradycją i obrzędami;
 • Święta majowe- Święto Konstytucji, Dzień Flagi;
 • poprzez uczestnictwo w obrzędach związanych ze świętami i uroczystościami

2.Rozwijanie poczucia własnej tożsamości, budzenie świadomości narodowej. Zapoznanie z symbolami narodowymi; flaga, mapą Polski, stolicą. Poznanie baśni i legend związanych z powstaniem państwa polskiego i stolicy.

-Wspólne śpiewanie hymnu i piosenek patriotycznych.

-"Dzień dla Niepodległej"

 • patriotyczne śpiewanie,
 • barwy narodowe - dekorowanie przedszkola, kotyliony,
 • przegląd piosenek patriotycznych.

3.Budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością i regionem

- zajęcia cykliczne poznawania miasta (herb, hejnał),

-wycieczka do muzeum historycznego

-udział dzieci w życiu kulturalnym naszego miasta (wyjście do Teatru Lalek, koncert w Filharmonii Białostockiej),

-wykonanie albumu "Białystok moje miasto",

-wykonanie kącika regionalnego:(militaria, żołnierzyki przyniesione przez rodziców),

-w miarę poznawania zwyczajów i obrzędów (rękodzieła, serwetki, prace z gliny, prace z drewna),

-wycieczka do Muzeum Wsi Białostockiej,

-poznawanie miejscowych zabytków- Pałac Branickich,

-poznawanie znaczących postaci w dziejach Polski: Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Jan Paweł II,

-kultywowanie obrzędów ludowych:

 • andrzejki,
 • mikołajki,
 • bożonarodzeniowych zwyczajów:

- jasełka,

- wspólne śpiewanie kolęd,

 • dzień wiosny,
 • zwyczajów wielkanocnych:

-robienie palm,

-robienie pisanek;

-cztery pory roku w Białymstoku- galeria prac naszych dzieci,

- nauka tańca ludowego:

 • polonez,
 • Polka w Wiśniewie,
 • Szot,
 • Krakowiaczek,
 • Czerwone jabłuszko;

-eksponowanie wytworów prac dzieci - wystawa,

-poznawanie legend:

 • O Lechu, Czechu i Rusie,
 • Legenda o powstaniu Białegostoku,
 • Legenda o Złotej Kaczce,
 • Legenda o Smoku Wawelskim.

4. Wykonanie makiety okolicy naszego przedszkola:

1.Gromadzenie  literatury dotyczącej kształtowania  postaw patriotycznych i obywatelskich dzieci w wieku przedszkolnym;

2. Zapoznanie z literatura poszerzającą wiedzę o wybranych regionach Polski;

3. Wykorzystywanie sieci internetowej w celu wyszukiwania ciekawostek, ilustracji, zdjęć i innych materiałów dotyczących edukacji obywatelskiej, patriotycznej i regionalnej ;

4. Opracowywanie wykazu legend polskich oraz materiałów dydaktycznych do szczegółowego omówienia w grupach w bieżącym roku szkolnym (powielanie, rozdanie do grup);

5.Dalsze dokształcanie w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego, kontynuowanie doskonalenia zawodowego;

-Pogadanka z panią pedagog Barbarą Choroszewską z PPP nr 2

- Zebranie ogólnego z Rodzicami;

-zorganizowanie zebrania grupowego przez nauczycielki: zapoznanie z ramowym planem dnia, rocznym planem pracy, programem pracy dydaktyczno- wychowawczej;

- uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych;

-angażowanie rodziców w prace na rzecz grupy i przedszkola,

np. pomoc w wyposażeniu kącika przyrody, bądź kącika regionalnego;

- pomoc w przygotowanie strojów na jasełka;

-angażowanie rodziców w wyjazdach  lub wycieczkach organizowanych  przez przedszkole.

 

 

-listopad

-grudzień

-maj

 

-wg.planu

 

 

 

 

 

 

- 9listopad

 

 

 

 

 

 

 

-wg. planu

-wg. planu

 

-wg. planu

 

-kwiecień

 

 

 

 

 

 

-listopad

-grudzień

-grudzień/styczeń

 

 

marzec

wg.planu

 

 

-cały rok

 

 

 

 

 

 

-cały rok

 

 

 

 

 

 

-wg. planu

 

 

 

-cały rok

 

-cały rok

 

-cały rok

-październik

 

 

-cały rok

 

 

-wrzesień

 

-wrzesień

-wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

-grudzień

wg.planu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAŻDY PRZEDSZKOLAK  WIE, CO JEST ZDROWE A CO NIE

OBSZARY

ZADANIA I FORMY REALIZACJI

TERMIN

A.

PRACA Z WYCHOWANKIEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1.Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:

-prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dziecka;

-stosowanie profilaktyki zdrowotnej (szwedzki stół, 3 x w tygodniu warzywa bądź owoce); profilaktyka zębów (spotkanie z dentystą), poranek z gimnastyką korekcyjną;

-przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia;

-systematyczne przebywanie na świeżym powietrzu (zabawy terenowe, badawcze, sportowe)

2.Wyrabianie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych;

3. Wykorzystanie literatury dziecięcej do kształtowania nawyków zdrowego stylu życia;

4. "Dzień gier sportowych": skakanki, klasy, guma, piłka

- stare zabawy podwórkowe: kapsle, szczur, Zośka;

5. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, poprzez:

-prowadzenie codziennej gimnastyki porannej w grupach starszych a w grupach młodszych zabaw ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej;

-prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych oraz zestawów zabaw ruchowych;

-organizowanie zabaw ruchowych przy muzyce;

- organizowanie zabaw relaksacyjnych i wyciszających (zorganizowanie kącika relaksacyjnego, poobiedni relaks);

6. "Jestem kucharzem"- wykorzystanie zdrowych produktów sezonowych do samodzielnego przygotowania łatwych potraw (kanapki, sałatki);

7. Zabawy badawcze, poznawanie właściwości wybranych produktów spożywczych różnymi zmysłami;

8. Tworzenie prac plastycznych, plakatów reklamujących zdrowy styl życia;

9. Wzbogacić w podstawowe wiadomości dzieci i umiejętności dotyczące zdrowia, zapoznanie z tym co sprzyja, a co zagraża zdrowiu;

1.Wzbogacanie kącików przyrody w naturalne okazy przyrodnicze stosownie do pory roku:

-jesień: plony z ogródków i działek,

-zima: przetwory,

-wiosna: zielony ogródek;

2. Pogłębienie wiedzy dotyczącej edukacji zdrowotnej poprzez korzystanie z fachowej literatury;

3. Gromadzenie pomocy dydaktycznych potrzebnych do zajęć: plansze, ilustracje, płyty CD;

4. Wykonanie  plakatu  piramidy zdrowego żywienia;

5. Szkolenie "Kodowanie na dywanie".

6. Tablet, komputer, smartfon- czy to sprzyja zdrowiu?- burza mózgów w gr. starszaków;

7. Przeprowadzenie projektu;

8. Alternatywa dla komputerów

- gry sportowe,

-gry planszowe;

9.  ,,Dni dla sportu". Spotkania z absolwentami naszego przedszkola:

-Karolina i Marysia-  Hip-hop;

-Zuzia, Maciek- gimnastyka akrobatyczna;

-Kacper, Sebastian- piłka nożna;

-Dawid- judo;

-Kacper- karate,

-Dominik- breakdance.

-Spotkanie z pedagogiem panią Barbarą  Choroszewską z PPP nr 2

- Gromadzenie okazów do kącika przyrody, oraz pomocy potrzebnych do zajęć;

- Stworzenie książki kucharskiej "Zdrowo jem..."

- Indywidualne spotkania z rodzicami w razie takiej konieczności

- Wykonanie wspólnie rodziców  z dziećmi pluszowych misiów z okazji ,, Dnia pluszowego misia"

 

-wg.planu

 

 

 

-cały rok

wg. planu

-cały rok

 

-wg. planu 1x w miesiącu

 

-cały rok

 

 

 

 

 

 

 

-w czwartki

-wg. planu

 

-cały rok

-cały rok

 

 

 

 

-wg.planu

 

 

 

-cały rok

-wg.planu

 

-wg.planu szkoleń

 

-1x w miesiącu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-wrzesień

-cały rok

-wg.planu

-cały rok

 

-listopad

....................................................................................................................................

Zestaw programów

prowadzonych w Przedszkolu Samorządowym nr 20 w Białymstoku

w roku szkolnym 2018/19

Lp.

Nazwa programu

Autor

Tytuł, wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Nr

w przedszkolnym

zestawie programów

1.

Program wychowania przedszkolnego

Małgorzata Kwaśniewska,

Wiesława Żaba-Żabińska

 

„Nasze przedszkole”

 

 

ISBN 978-83-7491-268-6

 

PS20-1/13

 

 

Beata Laszczkowska,

Helena Martyniuk

„System Wspierania Talentów”

 

PS20-2/11

Anna Radlińska

 

„Będę przedszkolakiem”

 

 

PS20-3/12

 

Beata Laszczkowska

Program wychowawczy

 

PS20-4/12

2.

Program nauczania religii katolickiej

E. Osewska,

ks. J. Stala

„Kocham dobrego Boga”

Jedność Kielce

AZ-0-04/3

PS20-2/09

3.

Program nauczania religii prawosławnej

Helena Borowik

„Z nami Bóg”

Parafia Prawosławna Św. Proroka Eliasza Białystok 2003

ISBN 83-907492-8-9

PS20-1/14

4.

Program nauczania języka angielskiego

Joanna Zarańska, Magdalena Appel

Program nauczania języka angielskiego. Kuras dla przedszkoli

 

PS20-2/13

5.

Program zajęć z rytmiki

Anna Mirończuk

„W krainie muzyki”

 

PS20-5/09

6.

Program koła komputerowego

Anna Radlińska

 

 

PS20-1/11

7.

Program koła plastycznego

Aneta Chomicka

 

 

PS20-3/11

8.

Program zespołu tanecznego

Helena Martyniuk

„Program zespołu tanecznego Sowlanie”

 

PS20-1/12

Realizujemy również programy:

 • Program rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2008-2013
 • Program „Ku mądrej i atrakcyjnej szkole”
 • Program socjalny „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • Program Ogólnopolskiej Grupy Szkół Rozwijających się.
 • ,, Bezpieczny Przedszkolak''( ogólnopolski program profilaktyczny we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji i Wojewódzką Strażą Pożarną – uczą się bezpiecznych zachowań i właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia)
 • Program unijny  „Szklanka mleka”
 • Program unijny "Zapobieganie otyłości"

 

Realizujemy zajęcia:

- z mowy i myślenia

- matematyczne

- przyrodniczo-techniczne

- umuzykalniające

- ruchowe

Stosujemy formy pracy w małych grupach i wykorzystujemy następujące metody:

- ruchu rozwijającego Sherbone

- elementy pedagogiki M. Montessori

- elementy koncepcji C. Orffa

- techniki C. Freineta i Labana

- elementy koncepcji planu daltońskiego

  Pro joomla themes, plogger hosting.